Şimdi Okunuyor:
Gelişim Psikolojisi Bilgini Ölç!
Tam İçerik 30 second read

Psikoloji Sözlüğü’nde (2019) kısaca, gelişimin ve bu doğrultuda yaşın psikolojik süreçlere etkisiyle ilgilenen psikoloji dalı olarak açıklanmış. Pokemonlarla süslenmiş gelişim psikolojisi testine hoş geldiniz! Hazırlanan diğer testlere (Psikoloji, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Nöropsikoloji) de göz atmayı unutmayın, hafızayı zinde tutun -,-

Testin sonucuna göre okuma önerileri bıraktım ama daha hafif bir okuma yapmak isterseniz: Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı: Gelişim Dönemleri ve Temel Kavramlar

Test sonucunu Twitter ve Facebook üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Paylaşanlara poketop hediye edeceğim hehe

Freud’un Psikoseksüel Gelişim Kuramı’na göre çocuk için cinselliğin örtük olduğu, çocuğun hemcinslerinden oluşan arkadaş gruplarıyla iletişim kurmayı ve oyun oynamayı tercih ettiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Sinirbilim Söyleşi 1
Doğru ! Yanlış !

Çocuk için cinselliğin örtük olduğu, belirli bir haz noktasında yoğunlaşmadığı, fırtınalı ergenlik döneminin (genital dönem) öncesindeki derin sessizlik olarak nitelendirilen psikoseksüel gelişim evresi latent (gizil) dönemdir.

Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na göre kendisine yasaklanmış olan şekerlemeyi annesinin görmediği bir sırada yiyen ve yakalanmadığı için suçluluk hissetmeyen bir çocuk, hangi evrededir?

1
Doğru ! Yanlış !

Soruda yer alan davranışta yasağın içselleştirilmediği, dış kontrol odaklı hareket edildiği görülmektedir ki gelenek öncesi dönemin “içselleştirme yok” vurgusu ön plana çıkar. Örnekteki ahlaki karar cezadan kaçmak üzerine kurulu olduğu için “bireysellik, amaç ve alışveriş” evresi doğru seçenek olur.

Ergenlik döneminde beyinde pek çok değişim gerçekleşir ve birey karar verme süreçlerini de kapsayan bir dönüşüme dahil olur. Bu dönüşüm sürecinde yüksek uyarılma yaşayan, duygu odaklı karar süreçlerini yordayan, tepkisel davranışların ortaya çıkışını kolaylaştıran beyin bölümü hangi şıkta verilmiştir?

1
Doğru ! Yanlış !

Prefrontal korteks ve korpus kallosum ergenlik döneminde değişim sürecinden geçerler. Fakat duyguların daha yoğun yaşanması ile ilişkili olan ve ergenlikte yüksek aktivasyon gösteren beyin bölümü, duygu merkezi amigdaladır.

En sevdiği peluş oyuncağı ile oynarken oyuncakla arasına bir karton koyduğumuzda onu arama ya da bulma çabası göstermeyen bir bebeğin bu davranışı, Piaget’ye göre aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

Nesne sürekliliği, Piaget'in duyusal motor döneminin kazanımlarından biridir. 1
Doğru ! Yanlış !

Animizm canlandırmacılık, özümseme yeni bilgiyi var olan şemaya ekleme, madde korunumu ise maddenin nicel niteliklerine dair değişmezlik bilgilerini kavrayabilme yetisi olarak tanımlanır. Soruda yer alan örnekte ise bebek nesneyi göremediğinde onun yok olduğunu düşünmüş ve arayışta bulunmamıştır. Sürekli bir var olma durumunun öğrenilmesi olarak tanımlanan nesne sürekliliği doğru seçenektir.

Piaget’den devam edelim... İşlem öncesi dönemde çocuklar; ortak bir konuyu tartışıyor, uzlaşmaya çalışıyor gibi görünebilirler. Konuşma dinlendiğinde ise her birinin diğerlerinden bağımsız bir konudan bahsettiği, etkili bir diyaloğun var olmadığı görülebilir. Açıklanan durum, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

Ertelenmiş taklit bebeğin bir davranışı saatler hatta günler sonra taklit etmesidir. Paralel oyun, birlikte oyun oynar gibi görünen çocukların her birinin bireysel ve farklı bir oyun oynamasını tanımlar. Kollektif monolog, paralel oyuna benzer şekilde, grup iletişimi gibi görünen tek kişilik sohbettir.

İşte gerçekten zor bir soru... Freud’a göre ödipal kompleks hangi dönemde gerçekleşir?

1
Doğru ! Yanlış !

Ödipal kompleks ve elektra kompleksi fallik dönemde görülmektedir.

“Kurallara uymazsan külahları değişiriz.” dediğimizde etrafında külah arayan bir çocuğun henüz dahil olmadığı bilişsel gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?

1
Doğru ! Yanlış !

Külahları değişmek, bir deyimdir ve deyimler mecazi anlam ile işler. Mecaz anlam, deyim gibi soyut düşünme gerektiren kullanımlar ergenlik başlangıcı kabul edilen soyut dönem başlangıcı ile ortaya çıkmaktadır.

Madde bağımlılığı alt başlığında madde kullanımına başlama açısından risk faktörlerinden biri olan gelişimsel dönem hangisidir?

Ergen Pokemon 1
Doğru ! Yanlış !

Ergenlik dönemi psikoaktif madde kullanımında risk faktörü olarak geçen bir dönemken genç yetişkinlikte madde kullanımının azaltıldığı belirtilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

Sarılma davranışı gösteren bir çocuk atipik otizm tanısı alabilmektedir. Gülme, dokunma, sarılma gibi davranışlara sahip, sosyal çocuk olarak nitelendirilebilecek bir çocuk otistik spektrum bozuklukları altında işlenen bir tanı alabilir.

Mary Ainsworth’un Yabancı Ortam Deneyi’ni göz önünde bulundurarak; annesinin odayı terk etmesine olumlu ya da olumsuz bir tepki göstermeyen, annenin gidişini yadırgamayan ve döndüğünde anne ile ilgilenmeyen bir bebeğin bağlanma öyküsü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

1
Doğru ! Yanlış !

Güvensiz kaçınan bebekler, örnekte olduğu gibi birincil bakıcıya karşı kayıtsız bir tavır sergilerler. Dağınık bebekler korkmuş, şaşkın bir tavır sergilerken dirençli bebekler birincil bakıcının yokluğunda şiddetli ağlama gösterir, bakıcı döndüğünde onunla temasa geçmeyi reddederler.

“İskele oluşturma” olgusu hangi isim sayesinde alanyazına kazandırılmıştır?

Jean Piaget - Psikolog
Lev Vygotsky-psikolog
Erik Erikson
Albert Bandura Psikolog
Doğru ! Yanlış !

İskele oluşturma; Vygotsky’nin Sosyokültürel-Bilişsel Gelişim Kuramı’nda yer verdiği kavramdır.

Ergenliğe dair verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

Karar verme merkezi olan prefrontal korteks ergenlikte, çocukluk dönemlerine kıyasla ciddi bir gelişim gösterir ancak olgunlaşma süreci ergenlikte tamamlanmaz. Bu bölümün gelişimi genç yetişkinlikten yetişkinliğe kadar devam edebilir.

Teratojen; potansiyel olarak doğum hasarına neden olabilecek, bilişsel ya da davranışsal olumsuz sonuçlara yol açabilecek bir ajandır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bir teratojendir?

1
Doğru ! Yanlış !

Reçeteli olsa dahi hemen hemen her ilaç teratojenik etki yaratabilir. Annenin çok küçük yaşta ya da çok ileri yaşta olması da benzer riskler oluşturabilir, yaşa bağlı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle cevap hepsi olur.

Aşağıdakilerden hangisi ileri yetişkinlik ile karakterize edilen bir demans türü değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Parkinson ve alzheimer ileri yetişkinlik ile karakterize edilen nörodejeneratif (ilerleyici) demans örnekleridir. Vasküler(damarsal) demans ise atardamarlarda kan akışının engellenmesi, kronik biçimde kan akışının az olması ile ortaya çıkan, pek çok mini felce sebep olabilen fakat alzheimerdan farklı olarak pek çok hastanın iyileşme gösterebildiği bir demans türüdür. Doğru cevap olan maküler dejenerasyon ise katarakt gibi ileri yetişkinlik ile karakterize edilen bir görme bozukluğudur.

Gelişim Psikolojisi Bilgini Ölç
Mini mini bir kuş donmuştur...

Ve fakat pencereye konamamıştır. Gelişim psikolojisi hakkında şüphesiz ki bir şeyler biliyorsun ama alana hakimsin diyemeyiz. Genel geçer konulara aşina olsan da atladığın çok temel konular var. Eğer sen de istersen tek bir kaynakla genel bilgi seviyeni artırabilir, alana hakim hale gelebilir, unuttuğun bilgileri hatırlayabilir hatta pencereye konabilirsin. Senin için tavsiyemiz; John W. Santrock'un yazdığı, Prof. Dr. Galip Yüksel'in çeviri editörlüğünü yaptığı, psikoloji bölümlerinde gelişim psikolojisi ders kitabı olarak karşımıza çıkabilen Yaşam Boyu Gelişim kitabı. Kitapçınızdan babıldayarak isteyiniz.
Hanım hanım! Onlar benim yavrularım.

Evet, evet! Bizce de onlar senin yavruların sayılır. Sanırım bir gelişim psikoloğu adayı ile karşı karşıyayız. Gelişim psikolojisinde uzmanlaşmak istemiyorsan bile bu alana yabancı kalmaktan da kaçındığın belli. Eğer bilgine bilgi katmak istersen John W. Santrock’un Yaşam Boyu Gelişim kitabını senin için önerebiliriz. Özellikle ileri yetişkinlik ve ölüm, yas kısımlarında yer alan bilgiler çocuk odaklı gelişim psikolojisi çerçevesinden uzaklaşmanı sağlayarak seni ihya edebilir. “Ben çocukları daha derin keşfetmek istiyorum.” dersen; zihin gelişimi araştırmalarından derlenmiş ve Koç Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmış olan Aklın Çocuk Hali tam da aradığın kitap. Müzik Algısının Gelişimi bölümünde Mozart dinlemeyi unutma.
Elf gözlerim neler görüyor!

Beşinci günün şafağında doğar gibi doğdun alana. Lütfen biraz kenara çekil ve Piaget'nin kayıp torununu selamlamamız için bizlere yer aç. Tebrik ederiz! Bir gelişimci yetişmiş ve bizleri ziyaret etmiş. Onur duyduk. Aslında senin bize kitap önermeni daha çok isteriz. Ama maksat muhabbet olsun diye biz de önerelim... Özel çocuklarla çalışmak isteyen bir gelişimci olursan diye bu kitabı buraya bırakıyorum: Anat Baniel’den "Sınırlarını Aşan Çocuklar", Doğan Kitap.

Sonucunuzu paylaşabilirsiniz:

1 yorum

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Input your search keywords and press Enter.