Şimdi Okunuyor:
Klinik Psikoloji Bilgini Ölç!
Tam İçerik 20 second read

Klinik Psikoloji, bilişsel süreç, duygu ve davranış bozukluklarının araştırılması, betimlenmesi ve açıklanması ile ilgilenen bir psikoloji dalıdır (Psikoloji Sözlüğü, 2019). Günümüzde çoğu insanın meraklı ve ilgili olduğu bu alanda sen ne derece bilgilisin? Hadi bakalım!

Test sonucunuzu Twitter ve Facebook üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz -,-

İnsan davranışının, içgüdüsel olarak var olan cinsellik ve agresyon dürtüleri arasındaki çatışmanın tatmin edilmesi isteğinden temellendiği varsayımına sahip psikoterapi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

1
Doğru ! Yanlış !

Freud'a göre insanın doğuştan gelen iki temel dürtüsü vardır, bunlar; saldırganlık ve cinsellliktir. Bu iki dürtü toplum tarafından kabul edilebilir değildir ve bu yüzden baskı altında tutulur. Bilinçdışında, baskı altında tutulan bu içgüdüsel itkiler bilinçli bir hale geçmeye çalıştıklarında işlev bozukluklukları ortaya çıkar (Murdock, 2018).

Aşağıdakilerden hangisi DSM-5’te “Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları” kapsamında ele alınan ruhsal bozukluklardan birisi değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Beden Algısı Bozukluğu, Takıntı- Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk) ve İlişkili Bozukluklar tanı kategorisinde değerlendirilen bir bozukluktur.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nda görülen kişinin zihinsel süreçlerinden ya da vücudundan kopma duyumuna ne ad verilir?

1
Doğru ! Yanlış !

Derealizasyon, kişinin çevresindekilerin gerçek dışı olduğuna ilişkin yaşantılardır. Disasiyasyon, bir çözülme halidir ve kişi, yaşadığı olayları tekrar yaşıyormuş hissine kapılır. Psikoz, gerçeklikle ilişkinin bozulmasına sebep olan bir belirti halidir. Depersonalizasyon durumunda ise kişi zihinsel olarak bir kopma yaşar ve vücudundan ayrıştığı algısını deneyimler.

Aşağıdakilerden hangisi demans ve deliryum arasındaki farklardan değildir? (Uç örnekler dışında)

1
Doğru ! Yanlış !

Her iki ruhsal süreçte de paranoya ve halüsinasyon gözlenebilir.

Anneden ayrışma deneyimi sırasında çocuğun kaygıyı azaltmak için çocuk tarafından seçilen nesneye (oyuncak ayı vb.) “geçiş nesnesi” denir. Bu tanımı yapan psikanalist kimdir?

Doğru ! Yanlış !

Çocuklar anneden ayrılma aşamasında yoğun bir kaygı yaşarlar. Bununla başa çıkabilmek için anneyi hatırlatan bir nesne çocuk tarafından seçilir. Geçiş nesnesi 4-6, 8-10 aylarında önem kazanır. Çocuk 6-7 yaşlarına geldiğinde geçiş nesnesine ihtiyacı ortadan kalkmaya başlar. Sadece stresli anlarda çocuk tekrar geçiş nesnesini kullanarak sakinleşmek isteyebilir (Abrevaya, 2015).

Aşağıdakilerden hangisi nörogelişimsel bir bozukluk değildir?

Beyin değişir 1
Doğru ! Yanlış !

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu, Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları kapsamında değerlendirilir ve nörogelişimsel bir bozukluk değildir.

Fobik ve obsesif bozukluk vakalarında kullanılan, bireyi anksiyete yaratan durumla yüzleştirmeyi amaçlayan, gerçek yaşamda (in-vivo) veya imgeleyerek (in-vitro) yapılan Davranışçı Terapi tekniğine verilen isim nedir?

1
Doğru ! Yanlış !

Maruz bırakma, kişinin anksiyete yaratan uyaranla yüzleştirilmesi tekniğidir. Kişi bu uyaranla gerçek yaşamda yüzleştirilebilir ya da uyaranı imgelemesi istenebilir (Türkçapar, 2018).

Aşağıdakilerden hangisi kişilik testleri kategorisinde yer alan projektif testlerden biri değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Eysenck Kişilik Envanteri kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesi için tasarlanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın patolojik olup olmadığına karar verilebilmesi için gereken ölçütlerden biri değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Bir davranış içinde bulunulan toplumsal normlardan sapma gösterip uyumsuz olarak nitelendiriliyorsa ve sık sık ortaya çıkıyorsa patolojik bir durum değerlendirmesinde dikkate alınır. Davranışın bir anda ortaya çıkmasından ziyade süresi, sıklığı ve şiddeti bu durumu anormal kılar.

Aşağıdakilerden hangisi Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımında kullanılan bir teknik değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Paradoksal niyet, Varoluşçu Terapi tekniklerinden biridir. Bu teknikte kişi, sıkıntı veren semptom veya durumu bilerek “sonuna kadar” yaşaması için cesaretlendirilir. Sonuna kadar yaşadığında kişi, bu durumu normal karşılamaya başlar ve semptomdan uzaklaşır (Murdock, 2018).

Klinik Psikoloji Bilgini Ölç!
Ağlama! Sil gözünün yaşını

Psikolojinin klinik alt alanına dair bir şeyler duymuşsun ama henüz bilgi sahibi değilsin. Sana tavsiyem başlangıç kitapları okuyarak bu alana dair bilgi edinmeye bir yerlerden başlayabilirsin. Kitap önerim; Klinik Psikolojiye Giriş - George P. Kramer
İyisin iyisin

Bu alanla ilgili bir şeyler biliyorsun ama tam da hakim değilsin. Daha okuyacak çok kitap, dergi, incelenecek çok makalen var önünde. Halihazırda sende olan bilgilerini perçinlemek istersen sana kitap önerilerim; Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları- Nancy L. Murdock, Anormal Psikolojide Vaka Çalışmaları- Oltmanns ve diğerleri..
SEN BU İŞİ BİLİYORSUN!

Sen klinik psikolojinin barındırdığı pek çok bilgiye sahipsin ve bu alana hakim olmak için de elinde geleni yapmışsın. Okumaya, incelemeye, araştırmaya, sorgulamaya devam ederken benim önerilerime de bir bak derim! Eğer okumadıydan sana kitap önerim; Terapist Olmak Üzerine- Jeffrey A. Kottler.

Sonucunuzu paylaşabilirsiniz:

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Input your search keywords and press Enter.