Şimdi Okunuyor:
Sosyal Psikoloji Bilgini Ölç!
Tam İçerik 20 second read

Sosyal Psikoloji: sosyal etkileşimleri, bunların kaynağı ve birey üzerindeki etkilerini inceleyen psikolojinin bir alt dalıdır (Psikoloji Sözlüğü, 2019) çok da keyifli bir çalışma alanıdır. Bakalım sosyal psikoloji alanında sen ne derece bilgilisin?

Test bittikten sonra “Sosyal Psikolojinin Temel Kavramları” yazısını okumanızı öneririm -,-

Kitty Genovese vakası hangi terimle ilişkilidir?

Kitty Genovese cinayetnin görseli 1
Doğru ! Yanlış !

1964 yılında Catherine (Kitty) Genovese evine giderken bıçaklanarak öldürülen bir kadındır. Cinayetin 37 tanığı olmasında rağmen kimse polisi aramamıştır. Etrafta başkalarının olmasının yardım etme durumunda başkalarının da tanıklık ettiği bilgisiyle cevap verme hızı ve olasılığının azalmasına seyirci etkisi denilmektedir (Darley ve Latane, 1968; Latane ve Nida, 1981).

Hangisi ön yargıyı azaltma yöntemlerinden biri değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Ön yargıyı azaltmak, gruplar arası çatışmayı engellemek için toplumsallaştırma, gruplar arası temas ve yeniden gruplama (katagorileme) kullanılır.

Kelley’in birlikte değişim kuramına göre yüklemelerin geçerli olup olamadığını belirleyen bilgi türlerinden biri değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Kelley (1967) nedensellik yüklemelerinin geçerliliği tutarlılık, belirginlik ve benzerlik (yaygınlık) bilgileri yardımıyla belirlenir.

Androjeni bireyin hangilerine sahip olmasıdır?

1
Doğru ! Yanlış !

Androjeni cinsiyet rolünde bireyler güçlü erkeksi ve güçlü kadınsı özellikleri taşımaktadır.

Hangisi karşılık beklenti olmaksızın bir kişiye yardım etme davranışıdır?

1
Doğru ! Yanlış !

Alturizm, karşılık beklentisi olmaksızın bir kişiye yardım etme davranışıdır. Yetkeci kişilik kendini üstün görme, değerlere aşırı bağlı ve koşulsuz itaat bekleyen kişilik yapısıdır. Hakçalık, bir işe aynı eşit katkı sağlayanların eşit ödüllendirilmesidir. Hörüstik problem çözme ve ya karar vermede yalın işlemlere indirgeyen zihinsel kısa yollardır.

Berry’in modeline göre toplum içerisinde azınlık konumunda bulunan bireyin ana akım toplumla etkileşimde olmaması ve kendi toplumun özelliklerini devam ettirmemesi nedir?

azınlık test sorusu 1
Doğru ! Yanlış !

Ayrılma toplumda azınlık konumunda bulunan bireyin kendi kültürel özelliklerini devam ettirmesi ve ana akım toplumla etkileşime girmemesidir. Asimilasyon bireyin kendi kültür özelliklerini devam ettirmeyip ana akımla etkileşimde olmasıdır. Bütünleşme azınlık grubunda yer alan bireyin kendi kültürel özelliklerini devam ettirmesi ve ana akımla etkileşimde olmasıdır.

Hangisi Muzafer Sherif’in yaptığı deneydir?

1
Doğru ! Yanlış !

Uyma deneyi Solomon Asch tarafından yapılmıştır. İtaat deneyi Stanley Milgram tarafından yapılmıştır. Mashmallow deneyi Walter Mischel tarafından yapılmıştır.

Hangisi bir kişiye veya bir gruba yönelik bilgi ve deneyime dayanmayan inançlardır?

1
Doğru ! Yanlış !

Ön yargı Bireye ve ya gruba yönelik bilgi ve deneyime dayanmayan duygulardır. Ayrımcılık ön yargı sonucunda oluşan davranışlardır.

Hangisi ikili cinsiyet üzerine kurulu heterosekselliğin “doğal” kabul edilip diğer yönelimlerin yok sayıldığı sistemdir?

heteronormativite sorusu 1
Doğru ! Yanlış !

Bifobi biseksüel bireylere nefret duyma, ayrımcılık yapmadır. Cisgender doğumla atanmış cinsiyeti ile cinsiyet kimliği aynı olan bireylerdir. Queer heteronomativite ve kalıplaşmış cinselliğe karşı olan teoridir.

Hangisi Hofstede’nin kültürel boyutlarından biri değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Hoftede(1994) kültürü belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, erillik/dişilik, bireycilik/çoğulculuk ve zaman oryantasyonu olarak beşe boyuta ayırmıştır.

Sosyal Psikoloji Bilgini Ölç!
Tüh, pek bilmiyor gibisin...

Son zamanlar sosyal psikolojiye zaman ayırmamış ve okumalar yapmamış gibi duruyor. Ama testi cevapladığına göre sosyal psikolojiye ilgin olabilir. “Sosyal Psikoloji- Shelley E. Taylor, Lettıa Anne Peplau ve David O. Sears” başlamak için iyi bir kitap olabilir.
Sosyal psikolojiye ilgilisin!

Sosyal psikolojiye ilgin olduğu görülüyor ama hala bazı eksikler var. Okumalar ve araştırmalarla kendini geliştirebilirsin. “Sosyal Psikoloji Klasik Çalışmalar Yeniden Değerlendirmek- Joanne R. Smith, S. Alexander Haslam” kitabı güzel bir okuma olabilir.
Sen de “En güzel psikoloji sosyal psikoloji” diyenlerdensin!

Sosyal psikolojiye ilgin ve sevgin olduğu aşikar. Okuma ve araştırmalarla ilgini hep genç tutmanı dileriz. “Sosyal psikoloji klasik çalışmalar yeniden değerlendirmek- Joanne R. Smith, S. Alexander Haslam” kitabı güzel bir okuma olabilir. Senden de kitap tavsiyesi bekliyoruz.

Sonucunuzu paylaşabilirsiniz:

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Input your search keywords and press Enter.