Şimdi Okunuyor:
Toplumsal Cinsiyet ve LGBTQ+ Terimleri Bilgini Ölç!
Tam İçerik 20 second read

Sosyal psikoloji konularına dahil olan toplumsal cinsiyet kavramı, toplumun cinsiyetlere atfettiği kültürel anlamlandırmalardır. Peki sen toplumsal cinsiyet ve LGBTQ+ terimlerine ne kadar hakimsin? Görelim.

Testi hazırlarken faydalanılan yazı ve kaynak tavsiyeleri için Kaos GL ve Lambdaİstanbul‘a teşekkür ederiz.

Bireyin kendini tanımladığı ve tanımlanmak istediği, kendini ait hissettiği cinsiyete ne denir?

1
Doğru ! Yanlış !

Gökçeoğlu ve diğer. (2017) göre biyolojik cinsiyet bireye, sahip olduğu üreme organlarına bağlı olarak doğumla atanan cinsiyettir. Cinsel yönelim, bireyin hangi cinse karşı duygusal ve cinsel çekim duyduğudur. Cisgender ise cinsel kimliği ve biyolojik cinsiyeti aynı olan bireylerdir.

Pro-feminizim nedir?

1
Doğru ! Yanlış !

Birinci dalga feminizm, 19. Yüzyıl'da kadınların oy kullanma hakları üzerindeki mücadele dönemidir (Özsöz, 2008). Latin Amerika’da feminizm mücadelelerine verilen isim Chicana Feminizm’dir.

Geçmişte tıp literatüründe hastalık olarak kullanıldığı için "günümüzde kullanılması reddedilen eşcinselleri tanımlayacı terim" nedir?

1
Doğru ! Yanlış !

Günümüzde kullanılması reddedilen, bir zamanlar hastalık olarak yer alan terim homoseksüeldir.

Kadınların iş hayatında yükselmelerini engelleyen yapay yapılara ne denir?

1
Doğru ! Yanlış !

Görünmeyen emek, kadının ev içi işlere verdiği ama emeğinin karşılığını alamadığı durumdur (Dikmen ve Maden, 2012). Heteroseksizm, tek doğal cinsel yönelimin heteroseksüellik olduğu ideolojidir (Gökçeoğlu ve diğer., 2017).

Kadınlara yönelik olumlu tutumlar içeren ama kadınların narin ve savunulması gerektiği görüşünde olan cinsiyetçiliğe ne ad verilir?

Doğru ! Yanlış !

Düşmanca cinsiyetçilik erkeklerin kadınlara aşağılayıcı özellikler atfetmesi ve kadınlara karşı tutumların açıkça sergilenmesidir. Korumacı ve düşmanca cinsiyetçiliğin birlikte bulunmasına çelişik duygulu cinsiyetçilik denir (Glick ve Fiske, 1997).

Bireyin hem kendi hem de karşı cinsiyetine duygusal, fiziksel ve/veya cinsel çekim duymasına biseksüellik denir.

1
Doğru ! Yanlış !

Biseksüel bireyler hem kendi hem de başka bir cinsiyetten bireylere duygusal, fiziksel ve cinsel çekim duymaktadır (Gökçeoğlu ve diğer., 2017). Sadece iki cinsiyet yoktur bu yüzden biseksüellik sadece karşı cinsiyete değil kendisinden başka bir cinsiyete duygusal, fiziksel ve cinsel çekim duyulmasıdır.

Günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre trans kimlikler ruhsal bozukluk kategorisinde yer almaktadır.

Doğru ! Yanlış !

2018’dan beri Dünya Sağlık Örgütü trans kimliği “akıl ve duygusal bozukluklar” kategorisinden çıkarmış, trans kimliğe “cinsel sağlıkla ilgili durumlar” bölümünde yer vermiştir.

Cinsel kimlik ve yöneliminden bağımsız olarak LGBTQ+ bireyleri destekleyen bireylere verilen isim nedir?

1
Doğru ! Yanlış !

Söz ve güç sahibi erkeğin egemen olduğu toplumlara verilen isim nedir?

1
Doğru ! Yanlış !

Matriyarka(anaerki) ailede kadının üstünlüğü ve egemen olduğu toplumları tanımlamak için kullanılır (Özkalp, 2001).

Cornell ve Messerschmidt (2005) göre toplumda birden çok erkeklik biçimleri vardır ve bunlar birbiriyle mücadele içerisindedir. Toplumda baskın olan erkeklik biçimine ne ad verilir?

1
Doğru ! Yanlış !

İnsanları, nesneleri ve varlıkları ikili cinsiyet sistemine göre gruplandırmaya ne ad verilir?

1
Doğru ! Yanlış !

Heteroseksizm, tek doğal cinsel yönelimin heteroseksüellik olduğu ideolojidir (Gökçeoğlu ve diğer., 2017). Androjeni güçlü erkeksi ve güçlü kadınsı özelliklerin cinsiyet rollerinde bulunmasıdır.

BONUS: LGBTQ+ (LGBTTTQQIAA) açılımını biliyor musunuz?

Please select 2 correct answers

Doğru ! Yanlış !

Toplumsal Cinsiyet ve LGBTQ+ Terimleri Bilgini Ölç!
Yağmur ve güneş var ama gökkuşağı yok!

Toplumsal cinsiyet ve LGBTQ+ terimleriyle ilgili bilgi eksikliğin var gibi duruyor. Ama testi cevapladığına göre ilgin olabilir, sonuçta güneş ve yağmur var. “Psikologlar için LGBTİ’lerle Çalışma Klavuzu - Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)” iyi bir başlangıç olabilir.
Gökkuşağında renkler eksik!

Toplumsal cinsiyete ilgin olduğu görülüyor ama hala bazı eksikler var. Okumalar ve araştırmalarla kendini geliştirebilirsin. “Cinselliğin Tarihi- Michel Foucault” kitabı güzel bir okuma olabilir.
Harikulade bir gökkuşağı var!

Toplumsal cinsiyete ilgin ve sevgin olduğu aşikar. Okuma ve araştırmalarla ilgini hep genç tutmanı dileriz. “Cinsiyet Belası –Judith Butler” kitabı güzel bir okuma olabilir. Senden de kitap tavsiyesi bekliyoruz.

Sonucunuzu paylaşabilirsiniz:

 

3 yorum

  • Avatar Bengi

    Sorudaki biseksüellik tanımı doğru. Siz panseksüellikle karıştırdığınız için cevabı “yanlış” olarak yapmışsınız.

    • Panseksuellik, biseksuelligin alt başlıklarından birisidir. “Bi+” başlığı altında toplanmıştır.

    • Sorudaki biseksüellik tanımında ikili cinsiyet sisteminin ötesinde olduğu için “başka bir cinsiyete” tanımıyla yanlış cevap değerlendirilmiştir. Biseksüellikte iki cinsiyete yönelik çekimden söz edilmektedir, panseksüellikte ise iki cinsiyetin dışındadır, cinsiyet kısıtlaması yoktur.

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Input your search keywords and press Enter.