Şimdi Okunuyor:
Psikanaliz Bilgini Ölç!
Tam İçerik 30 second read

Kemerlerinizi bağlayın! Gizemli ve ilgi çekici bir dünyaya giriş yapıyoruz. Evet evet, psikanalizden bahsediyorum. Freud hakkında ne söylesek az! O yüzden hazırsanız başlayalım…

Hazırlanan diğer testlere (PsikolojiKlinik PsikolojiSosyal PsikolojiNöropsikoloji, Gelişim Psikolojisi) de göz atmanı öneririm.

Test sonucunu Twitter ve Facebook üzerinden bizlerle paylaşmayı unutma 🐥

Testi hazırlarken kullandığım kaynaklar: Evans, D. (2019) . Lacancı Psikanalize Giriş Sözlüğü. Umut Yener Kara- Tugay Sivrikaya (Çev.). İstanbul: Islık – Freud, S. Metapsikoloji. Ayşen Kapın-Emre Kapın (Çev). İstanbul: Payel  

 

Aşağıdakilerden hangisi Freud'un, fobilerin incelenmesine yönelik çalıştığı önemli vakalarından biridir?

Sinirbilim Söyleşi 1
Doğru ! Yanlış !

Hans beşinci yaş gününden kısa bir süre önce şiddetli bir at korkusu geliştirmiş ve sokağa çıkamaz olmuştur. Freud kaygının başlangıçtaki atağı ile bunun hemen ardından gelen ve özellikle atlara yönelen korku arasında ayrım yapar; yalnızca bu ikisi gerçek fobiyi oluşturur. Freud kaygının; annesiyle ilişkisinin Hans'ta yarattığı cinsel heyecanın dönüşümü olduğunu ve atların kendisini cezalandıracağından korkan Hans'ın babasını temsil ettiğini savunmuştur.

Freud ve Breuer’ın birlikte çalıştığı histeri vakası aşağıdakilerden hangisidir?

Freud ve Sanat 1
Doğru ! Yanlış !

Anna O. -gerçek adıyla Bertha Pappenheim- babasını kaybetmesinden sonra ağır bir şekilde histeri rahatsızlığı yaşadı. Bunun üzerine 1880 yılında Breuer ile tanışarak hastalığı hakkında ona detaylı bilgiler sundu ve Breuer, Freud ile birlikte vaka üzerinde çalışmaya başladı.

Aşağıdakilerden hangisi Lacan'ın klinik yapılarından birisi değildir?

1
Doğru ! Yanlış !

Lacan klinik yapıları nevrotik, psikotik ve sapkın olarak formüle etmiştir.

Lacan'a göre Simgesel Öteki, nevrozda ............ ?

1
Doğru ! Yanlış !

Psikoz, menetme işlemiyle tanımlanan bir yapıdır. Bu işlemde babanın-adı psikozluların simgesel evrenine dahil edilmemiş (menedilmiştir), bunun sonucunda da simgesel düzende bir delik açılmıştır. Sapkınlık nevrozun aksine bir soru eksikliğiyle tanımlanır. Sapkın kendi arzusunun peşinden gitmek yerine Öteki'nin Jouissance'ının peşinden gider ve kendini Öteki'nin Jouissance'ının aracı kılar. Diğer yapılardan da inkar işlemiyle ayrılır ve sapkın, simgesel ötekiyi var etmek zorundadır. Nevrozda ise simgesel öteki kurulmuştur. Kaynak: Evans, D. (2019) . Lacancı psikanalize giriş sözlüğü. (U.Y. Kara ve T. Sivrikaya, Çev.). İstanbul: Islık.

Freud hangi kavramı, bastırılmış anıların bilince geri getirilmesindeki gönülsüzlüğü adlandırmak için kullanmıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

Psikanalitik tedavi tam da hatırlama ile ilgili olduğundan terim, tedavi sırasında ortaya çıkan ve tedaviyi tıkayan bütün engelleri adlandırmak için kullanılmıştı: ''Tedavinin ilerlemesini engelleyen her şey dirençtir.''

Analistin hastasına yönelttiği bilinçdışı duyguları belirtmek üzere kullanılan terim hangisidir?

1
Doğru ! Yanlış !

Lacan karşı aktarımı psikanalitik tedavinin işleyişini aksatan bir engel, bir direnç olarak sunar. Tedaviye gösterilen bütün dirençler gibi karşı aktarım da son kertede analistin bir direncidir. Bu nedenle Lacan karşı aktarımı, ''diyalektik tedavi sürecinin belli bir anında analistin sahip olduğu önyargıların, tutkuların, tereddütlerin ve hatta bilgisizliklerin toplamı'' diye tanımlar.

Lacan 1955 yılında, simgesel ilişkinin daima imgesel eksen tarafından belli ölçüde engellendiğini göstermek için hangisini kullanmıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

L şeması çeşitli şekillerde okunmaya açık olsa da şemanın asıl meselesi; simgesel ilişkinin (öteki ile özne arasındaki) daima imgesel eksen (ego ile ayna imgesi arasındaki eksen) tarafından belli ölçüde engellendiğini göstermektir. İmgesel dil duvarını geçmek zorunda olduğundan, Öteki'nin söylemi özneye kesintili ve tersine çevrilmiş bir biçimde ulaşır (bkz., İLETİŞİM). Dolayısıyla bu şema, Lacan'ın psikanaliz anlayışı için çok temel olan imgesel ile simgesel arasındaki karşıtlığı gösterir.

Lacan gösterenin özne üzerindeki kurucu gücünü esas olarak hangi seminerinde ele alır?

1
Doğru ! Yanlış !

Ecrits'nin içinde bulanan ve Edgar Allan Poe'ya ait olan bu eseri Lacan kendi yöntemleri ile gösteren-özne odaklı olarak değerlendirmiştir. Kaynak: Lacan, J. (2004). Ecrits. (B. Fink, Çev). W.W. Norton & Company

Anima ve Animus kavramları hangi psikanaliste aittir?

salvador dali metamorphose de narcisse 1
Doğru ! Yanlış !

Anima ve Animus Jung'un öğretisinde bilinçdışının antropomorfik arketipleridir. Anima; erkeğin bilinçdışındaki feminen içsel kişiliği, animus ise kadındaki maskülen içsel kişiliği tanımlamak için kullanılmıştır.

Arzu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

Arzunun tek bir nesnesi vardır, o da OBJET PETIT A'dır. Bu nokta farklı kısmi dürtülerdeki bir dizi kısmi nesne aracılığı ile temsil edilir. Objet Petit A, arzunun yöneldiği nesne değil arzunun nedenidir. Arzu nesnesiyle kurulan bir ilişki değil bir EKSİK ile kurulan bir ilişkidir. Kaynak: Evans, D. (2019) . Lacancı psikanalize giriş sözlüğü. (U.Y. Kara ve T. Sivrikaya, Çev.). İstanbul: Islık

Skopik dürtünün erojen bölgesi hangisidir?

1
Doğru ! Yanlış !

Lacan dört kısmi dürtü saptar: oral dürtü, anal dürtü, skopik dürtü ve ses dürtüsü. Bu dürtülerin her birine farklı bir erojen bölge tayin edilmiştir. Oral dürtünün erojen bölgesi dudaklar, anal dürtünün erojen bölgesi anüs, skopik dürtünün ise gözlerdir.

Lacan gösteren ve gösterilen kavramlarını kimden almıştır?

1
Doğru ! Yanlış !

Lacan bu terimleri Saussure'den aldıktan sonra tersine çevirerek gösterenin gösterilene olan üstünlüğünü belirtir.

Hangisi Melanie Klein'ın geliştirdiği kuramdır?

1
Doğru ! Yanlış !

Klein'ın Nesne İlişkileri Kuramı özellikle çocuğun ilk altı aylık yaşamındaki anne ve çocuk arasındaki yoğun duygusal bağı vurgulamaktadır.

Carl Gustav Jung hangisinin kurucusudur?

1
Doğru ! Yanlış !

Jung henüz öğrenci olduğu yıllarda (meslek seçiminde kararsız olduğu dönem) mahalledeki çocukların daveti üzerine bir ruh çağırma seansına katılır. Burada on beş yaşında bir kızın transa geçtikten sonra anadili İsviçre Almanca'sı olmasına rağmen normal Almanca konuşmaya başladığını görür. Genel olarak utangaç ve çekingen olan bu kız seans sırasında olgun bir havaya girmiştir. Jung, kızı gayet iyi tanıdığı halde bu özelliğini daha önce fark etmediği için çok şaşırmıştır. Jung, tüm bu olanların altındaki nedeni öğrenmek isteyerek katıldığı seanslarda her transtan sonra sistematik olarak notlar tutmaya başlar. Transtan sonraki geçişin nedenlerini araştırırken geniş bir spiritüalizm araştırmasına girişir. Jung haricinde kimse bu olayın iç yüzüyle ilgilenmez. Jung, tüm bu olanlara kulak asmayarak epilepsi, histeri ve nevrasteniden oluşan "psikopatik aşağılık duygusu" ile ilgili araştırmalara devam eder. Araştırmalardan sonra bitirme tezinin dayanağını oluşturur ve bu tez 1902 yılında "Sözde Gizemli Fenomenlerin Psikolojisi ve Patolojisi Üstüne" ismiyle yer alır. Böylece Jung psikolojiye giriş yaparak ileride kuracağı Analitik Psikoloji'nin temellerini atmış olur. Kaynak: Bennet, E. A. Jung aslında ne dedi?. (I. Çobanlı, Çev). İstanbul: Say

Aşağıdakilerden hangisi Freud'un metapsikoloji makaleleri arasında yer almaz?

1
Doğru ! Yanlış !

Kaynak: Freud, S. Metapsikoloji. (A. Kapın ve E. Kapın, Çev). İstanbul: Payel

Psikanaliz Bilgini Ölç!
Psikanaliz mi o da ne?

Nesin sen BDT'ci falan mı? Şaka şaka, bu teste girdiğine göre az da olsa psikanalize ilgin var. Psikanalitik bilgini geliştirmek senin elinde. Vakit kaybetmeden okumaya ve öğrenmeye başlarsan yeni bir dünyanın kapısını aralamış olacaksın. Güven bana, bu dünya oldukça renkli ve gizemli. Geç kalma sen de gel! Sana önerebileceğim kitaplar; Bruce Fink'ten Lacan'cı Psikanalize Bir Giriş ve Sigmund Freud'dan Psikopatoloji (Payel Yayınları).
Bir test bazen sadece bir test değildir!

Sen psikanaliz dünyasına çoktan girmişsin. Harika gidiyordun ama bir yerde takıldın sanki. Olsun yine de gayet güzel! Girdiğin bu dünyada çok daha fazla yol alabilirsin. Yolun çok uzun ve bunu zaten biliyorsun, bu yolda karşına birçok zorluklar çıkacak. Belki sıkılacaksın ama unutma yolun sonunda Freud'la bir puro içebilirsin! Bu yolda sana rehberlik etmesi için Freud ve Breuer'ın birlikte derlediği ''Histeri Üzerine Çalışmalar'' kitabını ve Dylan Evans'ın Lacancı Psikanalize Giriş Sözlüğü'nü öneriyorum.
Psikanaliz-bilir!

Nesin sen, bu sitenin en Freud'u falan mı? Yoksa Lacan'ın en sevdiği özne mi? Gördüğüm kadarıyla arzunun peşinden gidiyorsun. Tabii ki bunu burada bırakmayacağız. Kim bilir belki bir gün nesne a'ya bile ulaşırsın :)) Şimdi bu başarını paylaşarak psikanaliz dünyasının en iyi okuma yapanlarından biri olduğunu herkese bildir. Çok beğeneceğini düşündüğüm kitap önerim; Bruce Fink'in kaleminden Lacan'da Aşk.

Sonucunuzu paylaşabilirsiniz:

Bir Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Input your search keywords and press Enter.