Psikoloji Ağı: Bilimsel ve Nitelikli Çevrim İçi Psikoloji Yayıncılığı


Psikoloji Ağı; Etik, Nitelik, Bilimsellik ilkelerine uygun, psikolojiye ilişkin projeler yürüten bir sosyal girişimdir. Uzmanları halkla ve kurumlarla buluşturmayı hedefler.

Psikoloji Ağı’nda, psikoloji alanında eğitim almış herkes siteye üye olarak içerik sağlayıcısı olabilir. Ödevlerini, bitirme projesini, araştırmasını, derlemesini, staj deneyimlerini ve her tür üretimini herkesle paylaşarak kendini öne çıkarma fırsatı yakalayabilir.

Amaçlar

 1. Sözdebilim ve doğaötesi (metafizik) kavramların yayılmasını engellemek ve doğru bilgiyi aktarmak.
 2. Alandan kişilere ayrıntılı ve özgül bilgiler sunmak.
 3. Alan dışından kişilere psikoloji biliminin ve çalışma alanlarının tanıtımını yapmak. Kamuya öğretici, eğitici, bilinçlendirici ve bilgilendirici içerikler üretmek.
 4. Ruh bilimi ve ruh sağlığı alanlarının güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapmak. Meslek Yasası sürecine katkı için gerekli bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek.
 5. Eğitim niteliğini artırmak için üretme ve paylaşma kültürünü yaymak.
 6. Kariyer gelişimi için öğrenciler arasında rekabet ortamı yaratmak.
 7. Öğrenci ve mezunlara, daha iyi çalışma koşulları ve daha çok iş olanağı sağlamak.
 8. Alanda eksikliği duyulan, geliştirilebilir etkinlikler tasarlamak.
 9. Alandaki kötüye kullanımları, hukuksuzlukları ve etik dışılığı önlemek için saydamlığı (şeffaflık) arttırmak.
 10. Halkın psikoloji hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak.

Yayın İlkeleri

 1. Yeterlilik: (Ön Koşul) İçerikler; psikoloji, psikolojik danışmanlık ya da psikiyatri alanında eğitim alıyor/almış olan kişilerce oluşturulmalıdır.
 2. Geçerlilik ve Güvenilirlik: Hazırlanan içerik ya da haber; güvenilir, nesnel ve bilimsel kaynaklardan edinilmiş ya da onlara kaynak gösterilmiş olmalıdır. (Bk. APA Stili)
 3. Alıntı Yazılar: İçeriklerde kesinlikle kaynak belirtilmelidir. Olabildiğince ilk yayımlanan yerle iletişime geçilip onayı alınmalıdır.
 4. Aşırma: Çalıntı içerik üretilmemeli ve kullanılmamalıdır. Alıntılama ve kaynak belirtmeye özen gösterilmelidir.
 5. Dil: Kullanılan dil, arı duru ve anlaşılır olmalı. Sözcüklerin olabildiğince Öz Türkçe karşılıkları yeğlenmelidir. (Bk. TDK Bilim Sanat Terimleri, TÜBA Terim)
 6. Görseller: İçerikte kullanılacak görsellerin olabildiğince yüksek çözünürlüklü olanları yeğlenmelidir.
 7. Biçem: Senli benli, düzeysiz, saldırganca ve incitici dil kullanımından kaçınılmalıdır.
 8. Biçim: Yazı iki yana yaslı olmalı ve başlıklar Teal rengi olmalıdır. (Bk. Örnek İçerik)
 9. Kapsam: Doğaötesi (metafizik), deneysel olmayan ve psikoloji yazınında kabul görmemiş konular işlenmemelidir (NLP, biyoenerji, dinsel içerikler, xxx terapisi gibi).
 10. İçerik: Psikoloji Ağı’nın çıkarları dışında kurumsal ya da bireysel reklam yapılmamalıdır. Ortak değerleri aşağılayıcı içerikler hazırlanmamalıdır.

Input your search keywords and press Enter.