Psikoloji alanındaki güncel etkinliklerin, haberlerin, iş ve staj duyurularının yanı sıra nitelikli ve bilimsel bilgilerin paylaşıldığı, herkesin içerik üretebildiği genel bir içerik ağı projesidir.


Psikoloji Ağı: Bilimsel ve Nitelikli Çevrim İçi Psikoloji Yayıncılığı


Bizler 2017 yılında, ruh bilimi (psikoloji) alanından kişiler olarak, alanımıza yaraşır içeriklerin üretilmesi ve yayımlanmasına aracılık etmeyi isteyerek bu yola çıktık.

Başlıca yayın ilkelerimiz: etik, nitelik ve bilimsellik.

Amaçlar

 1. Sözdebilim ve doğaötesi (metafizik) kavramların yayılmasını engellemek ve doğru bilgiyi aktarmak.
 2. Alandan kişilere ayrıntılı ve özgül bilgiler sunmak.
 3. Alan dışından kişilere psikoloji biliminin tanıtımını yapmak.
 4. Ruh bilimi ve ruh sağlığı alanlarının güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapmak.
 5. Öğrencilere ve psikologlara; öğretici, eğitici, bilinçlendirici ve bilgilendirici içerikler üretmek.

Yayın İlkeleri

 1. Yeterlilik: (Ön Koşul) İçerikler; psikoloji, PDR, psikiyatri ya da psikanaliz alanında eğitim alıyor/almış olan kişilerce oluşturulmalı.
 2. Geçerlilik ve Güvenilirlik: Hazırlanan içerik ya da haber; güvenilir, nesnel ve bilimsel kaynaklardan edinilmiş ya da onlara kaynak gösterilmiş olmalı. (Bk. APA Stili)
 3. Alıntı Yazılar: İçeriklerde kesinlikle kaynak belirtilmeli. Olabildiğince ilk yayımlanan yerle iletişime geçilip oluru alınmalı.
 4. Aşırma: Çalıntı içerik üretmekten ve kullanmaktan kaçınılmalı. Alıntılama ve kaynak belirtmeye özen gösterilmeli.
 5. Dil: Kullanılan dil, arı duru ve anlaşılır olmalı. Sözcüklerin olabildiğince Öz Türkçe karşılıkları yeğlenmeli. (Bk. TDK Bilim Sanat Terimleri, TÜBA Terim)
 6. Görseller: İçerikte kullanılacak görsellerin olabildiğince yüksek çözünürlüklü olanları yeğlenmeli.
 7. Biçem: Senli benli, düzeysiz, saldırganca ve incitici dil kullanımından kaçınılmalı.
 8. Biçim: Yazı iki yana yaslı olmalı ve başlıklar Teal rengi olmalı. (Bk. Örnek İçerik)
 9. Kapsam: Doğaötesi (metafizik), deneysel olmayan ve psikoloji yazınında kabul görmemiş konular işlenmemeli (NLP, biyoenerji, dinsel içerikler, xxx terapisi gibi).
 10. İçerik: Psikoloji Ağının çıkarları dışında kurumsal ya da bireysel reklam yapılmamalı. Ortak değerleri aşağılayıcı içerikler hazırlanmamalı.

“Sanırım ben de size katkı sağlayabilirim”, “çorbada benim de tuzum olsun” gibi düşünceleriniz varsa ve bize destek olmak isterseniz, çekinmeden iletişime geçebilirsiniz. 🙂


Gelişmelerden Haberdar Ol!

Gelişmelerden Haberdar Ol!

Psikoloji Ağı

Psikoloji alanındaki güncel etkinliklerin, haberlerin, iş ve staj duyurularının yanı sıra nitelikli ve bilimsel bilgilerin paylaşıldığı, herkesin içerik üretebildiği genel bir içerik ağı projesidir.

İletişim